Bygglovsritningar, Energiberäkningar och 3D-bilder