Nyheter
20/9-2012
På grund av stor efterfrågan gör jag nu även energiberäkningar/energibalansberäkningar som vanligtvis behövs vid bygglovsansökan eller bygganmälan.

7/9-2012
Nu finns sex stycken färdiga ritningspaket, fler kommer inom kort.

14/8-2012
Sidan är under uppbyggnad, färdiga ritningspaket kommer inom en snar framtid.